Brainstorm Oude Kerk

De Oude Kerk is voor veel jongeren niet bekend om zijn historische kunstwaarde maar meer door de programmering van de huurders. Hoe kan dit worden verandert? Met deze vraag klopte de Oude Kerk aan bij de N8 en haar n8pro’ers.

Omdat de Oude Kerk niet beschikt over een vaste collectie is het doel meer te doen met het gebouw als kunstobject. In een brainstorm stond de volgende vraag centraal: “Welke tentoonstellingstechnieken zouden een jongerendoelgroep kunnen aanspreken?”

Vrijwel meteen zagen de jongeren veel mogelijkheden op het gebied van tentoonstellingstechnieken. Meer dan de directie in eerste instantie zelf dacht. Zo werd bijvoorbeeld met een frisse blik naar het gebouw gekeken en de conclusie getrokken dat de grote glas-in-lood-ramen veel ruimte bieden voor spannende projecten.
Enkele voorstellen voor programmaonderdelen en advies over hoe jongeren aan te spreken volgden.

Het bezoek van de jongeren van de n8pro was echt een eyeopener. Het gebouw te zien door de ogen van deze jonge mensen leidde o.a. tot nieuwe inzichten betreffende PR en het presenteren van de collectie. Ook het enthousiasme waarmee werd meegedacht was inspirerend. Het advies dat na de brainstorm op papier volgde is een waardevol document waarmee we in de toekomst zeker aan de slag gaan.

– Mirjam Jalving, Oude Kerk Amsterdam