Workshop N8access

Workshop N8access

Op Museumnacht 2013 organiseerde N8 een tour in Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor dove jongeren. Nederland telt ca. 1,5 miljoen doven/slechthorenden en ca. 350.000 blinden/ slechtzienden. Internationaal gezien zijn Nederlandse musea een stuk minder ver op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. N8 vindt het belangrijk om samen met de Amsterdamse musea voor deze doelgroepen de toegang tot kunst en cultuur te vergroten. Daarom organiseerde N8 in februari 2014 een workshop over de toegankelijkheid van Amsterdamse musea in Foam.

De workshop was een interactieve uitwisseling tussen musea, jongeren met een beperking en maatschappelijke organisaties. In het eerste deel van het programma presenteerden het Anne Frank Huis, Foam, Stedelijk Museum en Museum4All hun projecten. In het tweede gedeelte gingen de deelnemers in groepen aan de slag met verschillende cases. Daarnaast ervoeren de deelnemers het bekijken van een schilderij van Paul Cézanne als blinde en kregen ze een rondleiding in NGT bij werk van William Klein. Tijdens de afsluitende borrel werd er enthousiast nagepraat, gebrainstormd en werden er nieuwe contacten gelegd.

Naar aanleiding van de workshop is de LinkedIn groep N8access opgericht. Hier delen musea, mensen met een beperking en maatschappelijke organisaties hun kennis, ideeën, tips en het laatste nieuws over dit onderwerp. N8 is voornemens de tour in NGT op Museumnacht uit te breiden met een programma voor blinde/slechtziende jongeren en jongeren met autisme.

De informatiemap voor de deelnemers en het inhoudelijke verslag van de middag kunt u vinden onder publicaties.